18 d’octubre 2007

Nova associació: Alliberats sense fronteres
(Ganivet de premsa de l'Achuntament) Durant el plé ordinàri del nostre Achuntament, es va presentar a tots els conciutadans una nova associació, Alliberats sense fronteres, que agruparà a tots els alliberats sense ànim de lucre siguen del règim de govern actual o de l'oposició.

El rechidor de Fires, Festes i Participació per la Ciutadania va manifestar la seua satisfacció per esta gran fita aconsenguida pel consens de tots els grups polític amb representació parlamentària, PePeT, PESOÉ i BLOG, i que unirà a rechidors i assessors en una associació d'alliberats que des d'ahir conta amb més associats.

Al mateix temps, el rechidor d'Hisenda, Taxes i Altres Càrregues Fiscals, va felicitar a tots els conciutadans per la creació d'esta nova associació que permet dotar de més alliberats al nostre Achuntament, i per tant, que més gent treballe pel nostre poble sense ànim de lucre, cosa que agrairan les arques esquilmades per l'antic règim.