10 d’octubre 2007

El PESOÉ recupera la llengua(declaracions en roda de premsa) El PESOÉ convocà una roda de premsa per a dir que tornava a parlar, pero sense passar-se de moment. El portaveu del grup municipal del PESOÉ, va dir que havien aguantat 100 dies i 100 nits calladets per respecte democràtic, encara que no podien restar més amb la boca tancada.

Com no podia ser d'una altra manera la primera que amollaren fon per a clavar-se amb el nou règim que conduix els designis de l'Achuntament per a dir que "el PePeT s'ha limitat a fer una política d'imatge i fotografies i a canviar el nom de les coses, d'Avinguda del Pastís Valencià a dels Màrtirs de Chunta Local, de Chunta Local Fallera a Platachunta, de Cotxe Oficial a Cotxe Amagat, de Correllengua a Fuigllengua, i aixina tota una retafila que pareix no tindre final."