25 de setembre 2007

Macroenquesta del mes
L'Institut Orpina i L'eScLaFiT, diari sensacionaliste i macarrònic, llancen la primera macroenquesta de les que tenen previstes per a consultar als seus lectors i a aquells que s'enganyen i entren en estes fulles, en esta ocassió, al voltant de la situació fallera de Torrent.
En concret el present estudi socioilògic planteja 4 possibles solucions al buit provocat per la dimissió del vicepresident primer executiu de Chunta Local i la posterior espantà de la Chunta Dimissionària.
La primera possibilitat és la "in-de-pen-dèn-ci-a" dels fallers de l'Achuntament, la segona seria més fallera, "esclafit, alegria, estatut d'autonomia", la tercera més d'anar per casa "que torne la Chunta a casa per Nadal", i la quarta més afecta al nou règim "lo que mane l'Excelentíssima i cada u al seu casal".
Esta macroenquesta suposa un fort esfoç editorial per a L'eScLaFiT i una aposta decidida per donar la veu (i el vot) als nostres fidels lectors, i per això esperem la seua colaboració. El resultat d'esta enquesta serà presentat per registre d'entrada, destinat, via bunker, a l'Excelentísima, per a que conega de primera mà les inquetuts dels seus conciutadans.