26 de novembre 2012

Un inversor de Costa Rica pa la falla

Mos ha enviat el tresorer un wasap per a dir-mos que ha vingut un inversor de Costa Rica i diu que ell paga la hipoteca que tenim en Bankia per a la reforma del casal i que mos en fa un casal nou. I que això només ho fa perque des de menut li agraden les falles, perque ell ni vol ser President ni res, diu que el President seria un faller dels de tota-la-vida.

Si tot açò fora de veres estaria de categoria, ara, fins que no vejam els dinés a pagar tots les quotes que sinó no paguem la hipoteca.

Signat.- La Secretaria

Vist i plau.- El President